top of page

Doris Kareva  |  Nådatid

 

 

Nådatid är en juridisk term som anger tiden mellan det att domen har fallit och att den skall verkställas. En människas hela liv kan förstås som en nådatid, hon är medveten om sin dödlighet men vet inte när döden skall inträffa. Och samtidigt är livet en tid vars längd vi inte känner till men vars djup vi kan förnimma. Nådatid är också namnet på den första svenska utgåvan av Doris Karevas poesi. Urvalet spänner över hela hennes lyriska produktion, från debuten 1978 till helt nypublicerade dikter.

 

 

Till svenska av Birgitta Göranson och Ivo Iliste

Utgiven 2001. Östersjösamtal 1

Trådhäftad, 64 sidor

ISBN 91-974211-0-3

 

Pris 126 kr

 

 

 

bottom of page