top of page

Välkommen till Ariel förlag

 

 

 

Ariel Skrifter

 

Ariel förlag startade sin verksamhet 1998 som ett sidoprojekt till den litterära tidskriften Ariel. Huvuddelen av förlagets utgivning hör hemma i serien »Ariel Skrifter«, som inledningsvis var nära knuten till tidskriftens verksamhet, men efterhand kom att bli allt viktigare i egen rätt. I och med att Ariel 2006 omvandlades till tidskriften Kritiker blev skriftseriens utgivning helt fristående från tidskriftens. Fokus för serien har legat på att introducera samtida litteratur – i synnerhet poesi – från de östra delarna av Europa, med särskild tyngdvikt på de samtida postsovjetiska litteraturerna. Bland språkområdena märks de ryska, litauiska, lettiska och polska.

 

Gotlandssamtal

2018 startade en skriftserie ägnad situationen för det fria ordet i Ryssland i vid bemärkelse. Initiativet togs efter en svensk-rysk författarkonferens på Gotland – varför serien fick namnet Gotlandssamtal. Se en lista över de utkomna titlarna i serien här nedan, och läs mer på projektets sidor!

Ariel Litterär Kritik

 

Åren innan den på introduktion och översättning inriktade litteraturtidskriften Ariel blev till den nordiska kritiktidskriften Kritiker inledde förlaget sitt samarbete med det nordiskt orienterade Fria seminariet i Litterär kritik, då med bas i Kungälv, sedermera i Stockholm. Detta samarbete har främst avsatt avtryck i tidskriftens verksamhet, men den har också manifesterat sig i andra former. Sedan 2011 utges skriftserien »Ariel Litterär Kritik«, som redigeras i nära samarbete med seminariet. Läs mer om skriftserien och seminariet här.

Serie malen

 

Under 2000-talet har samarbetena kring och med ryska poeter och författare kommit att bli en allt viktigare del av förlagets verksamhet. Med vissa undantag har denna verksamhet bedrivits på gräsrotsnivå, och manifesterats i olika översättarworkshops, minifestivaler och köksförlag. Sedan 2010 har en del av dessa olika arbeten publicerats under Ariels flerspråkiga Rysslandsetikett »Serie malen«.

 

*

Tidskrifterna   |   Ariel och Kritiker 

 

Tidskriften Ariel var efterföljaren till Studiekamraten, grundad 1917 som »ett organ för det fria och frivilliga bildningsarbetet«. Under den tid som tidskriften utgavs av Ariel förlag, 1998–2006, utkom den med fyrtiotvå nummer. Dess efterföljare Kritiker har sedan 2006 utkommit med knappa fyrtio nummer – mer info finns på Kritikers hemsida.

 

 

Östersjösamtal

 

En viktig del av såväl tidskrifternas som förlagets verksamhet har varit författarmötena, översättarverkstäderna, poesifestivalerna. Somliga konstellationer har varit mer tillfälliga till sin karaktär, andra mer varaktiga. Till de senare hör projektet »Östersjösamtal«, som under några år i början av 2000-talet arrangerade en rad författarbesök från länderna kring Östersjön. Arrangemangen beledsagades av en bokserie, som gavs ut i samarbete med Ellerströms förlag.

Den grønne malen

2010 grundade Ariel förlag tillsammans med norska kollegor förlaget Den grønne malen – som något av en norsk filial till Ariel. Förlagens utgivning överlappade delvis varandra, men Den grønne malen var ett helt fristående förlag med egen utgivning. 2015 gick förlaget samman med förlagsprojektet House of Foundation i Moss, som tog över både förlagets backlist och framtida utgivning. Läs mer på den norska hemsidan!


---

 

Många av våra böcker går att hitta i bokhandeln här på hemsidan. Om någon av titlarna nedan inte finns där kan det bero på att den är slut, men skriv gärna till oss och fråga – för många finns fortfarande i lager, utan att vara tillgängliga direkt i nätbutiken!

 

 

Anchor 1

Ariel Skrifter

1998–1  Vasco Graça Moura  |  Världen accelererade 
2  [antologi]  Bortom det låsta havet. Litauisk 1900-talspoesi
3  Bernard-Marie Koltès  |  Sallinger 
4  Maria Lainá  |  En snabb kyss 
5  Sandels/Duarte Ferreira  |  »Ingen« träder in på scenen 
6  Leo T. Hurwitz  |  Samtal med en bortgången kvinna 
7  Vasco Graça Moura  |  Ett vinterbrev 
8  Tomas Venclova  |  Samtal vintertid 
9  [antologi]  Lusofon antologi 
10  Sigitas Geda  |  Fallande ängel i Palanga 
11  Michael Economou/Mats Jörgensen  |  Utkast till en tröst för landskapet 
12  Paul Soares  |  Så funkar det! 
13  Sigitas Parulskis  |  Mortui sepulti sint 
14  Gintaras Grajauskas  |  Benflöjt 
15  Eugenijus Ališanka  |  Gudaben 
16  Janis Elsbergs  |  Daugavaboulevarden 
17  Inguna Jansone  |  Fladdermussyndromet 
18  Edvins Raups  |  Tillred mig något obeständigt 
19  Nijole Miliauskaite  |   Själens labyrint 
20  John Cowper Powys  |  Ensamhetens filosofi 
21  Gennadij Ajgi (red)  |  Fältens ögon – en tjuvasjisk antologi
22  Michael Economou  |  Kärlek och stöld 
23  Kristiina Ehin  |  Som en tiger bland likadana randiga 
24  Aare Pilv  |  Äntligen, oavlåtligt 
25  Elo Viiding  |  För en stämma 
26  Uldis Berzins  |  Synpunkt på evigheten 
27  Olvido García Valdés  |  Nattlig jakt 
28  Håkan Sandell  |  Begynnelser 
29  [antologi]  Nordisk kalender för litterär kritik och essayistisk
30  Olga Tokarczuk  |  Daghus, natthus 
31  Sigitas Parulskis  |  En hund av marmor 
32  Sigitas Parulskis  |  Tre sekunder himmel
33  Leonardas Gutauskas  |  Breven från Viešvile 
34  Olga Tokarczuk  |  Gammeltida och andra tider
35  Dzintars Sodums  |  Igelkotten i brunnen 
36  Christian Ottesen  |  Newtons fallfrukt 
37  Jaan Kaplinski  |  Någonstans vid världens kant 
38  Gennadij Ajgi  |  Samtal på avstånd 
39  Inga Abele  |  Elden väcker ingen 
40  Sergej Zavjalov  |  Melik & tal 
41  Olga Tokarczuk  |  Löparna 
42  John Cowper Powys  |  Självbiografin 
43  Inga Abele  |  Högvatten 
44  Yoko Tawada  |  Talisman / Förvandlingar
45  Gundega Repše  |  Tennets skrik
46  Olga Tokarczuk  |  Styr din plog över de dödas ben
47  Per Helge  |  En skrovlig yta av liv 
48  Gustav Haarnack  |  Livet på landet
49  Inger Christensen  |  Hemlighetstillståndet
50  Gunnar Wærness  |  Bli världen och andra dikter
51  Gerdur Kristný  |  Blodhov
52  Daiva Cepauskaite  |  Det dagas 
53  Imants Ziedonis  |  Epifanier 
54  Olga Tokarczuk  |  Björnens ögonblick
55  Ted Kooser  |  Det här är alltså Nebraska
56  Jonas Ellerström  |  Hemlängtan ur världen

57  Olga Tokarczuk  |  Jakobsböckerna
58  Anatolij Martjenko  |  Lev som alla andra
59  Anatolij Martjenko  |  Mitt vittnesbörd

60  Hélène Cixous  |  En riktig trädgård

61  Wendell Berry  |  Konsten att vara här

62  Eva Lisina  |  Sånger från nedre Tjuvasjien

63  Magnus William-Olsson  |  Alejandra Pizarnik  |  Poetens verk

64  Olga Tokarczuk  |  Spel på många små trummor

65  Inga Abele  |  Vidjemunken

[åter upp]

 

Anchor 3

Ariel Litterär Kritik

2011–

 

Utges av Ariel förlag i samarbete med forskarseminariet vid det Fria Seminariet i Litterär kritik. Skriftserien undersöker den litterära kritikens former och förutsättningar, med utgångspunkt i tanken att också kritiken är en del av litteraturen, och att det litterära i sig är en kritisk verksamhet.

 

 

1  Magnus William-Olsson  |  Läsningen föregår skriften
2  John Swedenmark  |  Baklängesöversättning

3  Magnus William-Olsson (red)  |  Performativ kritik

4  Kari Løvaas  |  Och de såg att de var nakna

5  Magnus William-Olsson (red)  |  Methodos

6  Eva Lilja  |  Poesiens rytmik

7  Magnus William-Olsson (red)  |  Språk och oförnuft

8  Tatjana Brandt (red)  |  Korsstygn, rastplats

9  Axel Andersson, Alexander Svedberg  |  Framtidens kritik

10  Magnus William-Olsson (red)  |  Kritiken i den nya offentligheten

11  Carin Franzén  |  När vi talar om oss själva

[åter upp]

Anchor 2

Östersjösamtal

2000–2003

 

 

1  Doris Kareva  |  Nådatid

Tomas Venclova  |  Former av hopp          

3  Olga Tokarczuk  |  Spel på många små trummor       

4  Amanda Aizpuriete  |  Så som skymningen älskar dig    

5  Gennadij Ajgi  |  Bugning för sången    

6  Tomi Kontio  |  I himmelskronan        

Elke Erb  |  Skärvor, senare           

Herkus Kuncius  |  De försvunna texterna

 

[åter upp]

Anchor 4
Fästpunkt Gotlandssamtal

Gotlandssamtal 

2018–

 

1  Sergej Lebedev  |  Fallet Jurij Dmitrijev

2  Andrij Osavoljuk  |  Processen mot Oleg Sentsov

3  Liza Aleksandrova-Zorina  |  Internet bakom taggtråd

4  Alisa Ganijeva  |  Var hör jag hemma?

[åter upp]

bottom of page