top of page

Tomas Venclova  |  Former av hopp

 

 

Former av hopp är den formulering varmed Tomas Venclova

valt att sammanfatta det tjugofemåriga essäistiska författarskap,

som här presenteras i urval. Texterna kretsar kring två grundläggande teman. Det första är Venclovas hemstad, Vilnius, som kunde tjäna som illustration till hela komplexiteten och tragiken i de etniska och nationella relationerna i Östeuropa. Det andra är de östeuropeiska författarnas svar på den totalitära utmaningen. Former av hopp innehåller också Tomas Venclovas och Czesław Miłoszs brevessä Samtal om Vilnius.

 

 

Till svenska av Loreta Burnytė

Utgiven 2001. Östersjösamtal 2

Trådhäftad, 156 sidor

ISBN 91-974211-1-1

 

 

                                                     

 

 

 

 

bottom of page