top of page

Sigitas Parulskis  |  En hund av marmor

 

 

En hund av marmor är en urvalsvolym som sammanfattar Sigitas Parulskis poetiska verk från debutsamlingen 1990 fram till idag. Urvalet är gjort av poeten själv, och ger både en rikare och delvis annorlunda bild av hans poesi än det som hittills funnits tillgängligt av honom på svenska. Som tidigare är det hans karakteristiska intonation, på en gång brutal och ömsint, utsatt och trotsig, oförsonlig och leklysten, som bär fram hans diktning, men de motiviska landskapen i denna diktning är nu både mer vidsträckta och skiftande. Parulskis tecknar dem med den påträngande bildmässigheten och den teologiska oförvägenheten hos en postsovjetisk Hieronymos Bosch. Hans dikt krasar strävt av konsonantkluster, den är på en gång grov och sångbar, grotesk och lyrisk.

 

 

Till svenska av Mikael Nydahl i samarbete med Liana Roukyte, Gunnar Wærness, Carina Nynäs och Anna Harrison.

Utgiven 2005

Mjukband, 184 sidor

ISBN 91-974756-9-6

 

bottom of page