top of page

Jaan Kaplinski  |  Någonstans vid världens kant

 

 

Jaan Kaplinski (f. 1941) hör sedan decennier till de tongivande i sitt hemland, och har mer en än gång nämnts i nobelprissammanhang. Både hans poesi, prosa och essäistik har tidigare utkommit på svenska, och Kaplinskis kontakter med Sverige är omfattande. I detta nya urval av Kaplinskis dikter ligger fokus i första hand på hans nyare diktning, där det poetiska språket och klarheten i tankeflödet präglas av ett slags buddistiskt etos: att inte försöka bevisa något genom att påtvinga sin sanning, inte övertyga med sin övertygelse, utan låta var och en finna sin egen rätta väg i allt.

 

 

Till svenska av Guntars Godiņs och Juris Kronbergs

Utgiven 2007

Häftad, 142 sidor

ISBN 9789197554046

 

Pris 140 kr

bottom of page