top of page

Gennadij Ajgi  |  Samtal på avstånd

 

 

Den ryske poeten Gennadij Ajgi (1934–2006) räknades vid sin bortgång bland förnyarna inte bara av den moderna ryska poesin, utan av världspoesin i stort, och hans namn nämndes ofta i nobelprissammanhang. I Sverige har hans poesi funnits tillgänglig sedan början av nittiotalet, och i essä- och intervjusamlingen Samtal på avstånd har den svenska läsaren möjlighet att bekanta sig också med Ajgis poetiska tänkande. Med utgångspunkt i den egna poetiska praktiken och i de begrepp som är centrala för denna (»sömn«, »tystnad« och så vidare) företar Ajgi en undersökning av poesins uttryck och dess plats i samtiden. Tillsammans med de långa intervjuerna och porträttexterna över vänner och föregångare bland poeter och konstnärer, levande och döda, tillhandahåller Samtal på avstånd inte bara nycklar till Ajgis eget verk, utan kastar också ett nytt ljus över hans komplicerade position i den ryska traditionen, och utgör ett vitalt bidrag till poesitänkandet som sådant.

 

 

Till svenska av Annika Bäckström, Mikael Nydahl och Gunnar Wærness

Utgiven 2008

Häftad, 236 sidor

ISBN 9789197554060

 

Pris 166 kr

 

bottom of page