top of page

Amanda Aizpuriete  |  Så som skymningen älskar dig

 

 

Så som skymningen älskar dig är den första separatvolymen av den lettiska poeten Amanda Aizpuriete på svenska. Ofta hämtar hennes poesi sina motiv från det närliggande och vardagligt konkreta, ofta kan kustlandskapet kring hennes hemstad Jūrmala där Daugava mynnar ut i Rigabukten anas med sina måsar, sina dyner och sina genomblåsta havsnätter. Men Aizpuriete stannar inte i det konkreta, hos henne framträder världen istället genomstrålad av kärlekens, diktens och dödens gåtfulla ljus:

Ur golvspringorna står gravens gräs

och alla speglar öppnar sig som dörrar

till andra liv. Ser du då inte hur

ett nästa ansikte har genomstrålat ditt.

Vår sol går ner men ljuset blir här.

 

Så som skymningen älskar dig är resultatet av ett nära samarbete mellan Amanda Aizpuriete och hennes svenske kollega och översättare, Håkan Sandell. För urvalet ansvarar Håkan Sandell, som också tecknar Aizpurietes porträtt i ett personligt hållet förord.

 

 

Utgiven 2002. Östersjösamtal 4

Trådhäftad, 39 sidor

ISBN 91-974211-3-8

 

Pris 102 kr

 

 

 

 

 

 

bottom of page