top of page

Yoko Tawada  |  Talisman; Förvandlingar

 

 

Om Talisman: »Det intressanta ligger mellan«... Mellan orden, mellan människorna, mellan kulturerna. Litterära essäer, skrivna på tyska, om mellantillstånd och förvandlingar. Precisa iakttagelser ur vardagen – av kvinnor, örhängen, blyertspennor, kontorsföremål, trä och mycket annat... »Som en etnolog beträder hon ett främmande land« (FAZ) och iakttar det med avsiktligt naiva ögon, som om hon aldrig hört talas om det eller dess seder och bruk.

 

Om Förvandlingar: Tre föreläsningar i poetik, hållna vid universitetet i Tübinger, som i fågelns röst, sköldpaddans skrift och fiskens ansikte studerar främlingskapets, översättningens

och förvandlingens problem. Med en kombination av minutiös detaljskärpa och spekulativ flykt får hon korn inte bara på varje främmande språks egenheter, utan också främlingskapet hos varje språk man tänker på som »sitt«.

 

Talisman och Förvandlingar presenterar Yoko Tawada för en svensk publik.

 

 

Till svenska av Linda Östergaard

Utgiven 2009

Häftad, 190 sidor

ISBN 978-91-975540-7-7

 

[slutsåld]

bottom of page