top of page

Inger Christensen  |  Hemlighetstillståndet

 

 

Den danska poeten Inger Christensen räknades vid sin död 2009 som en av de viktigaste nordiska poeterna. Flera av hennes centrala diktsamlingar – som till exempel Fjärils­dalen, Alfabet och Det – finns sedan länge på svenska.

 

I Hemlighetstillståndet söker hon, i essäns form och med utgångspunkt i det egna skrivandet, efter giltiga svar på poetikens grundfrågor om språkets relation till världen och människans till språket, men också på de existentiella frågorna om det enskilda människolivets relation till naturen, historien och ödet.

 

 

Till svenska av Anna Hultenheim

Utgiven 2011

Board book, 141 sidor

ISBN 978-91-977578-1-2

 

Pris 187 kr

 

 

bottom of page