top of page

Gennadij Ajgi |  Bugning för sången

 

 

Bugning för sången är den samlande titeln på den tjuvasjisk-ryske poeten Gennadij Ajgis tre sviter variationer på teman ur folkvisor från mellersta Volga. Ajgi är den tjuvasjiske poeten som på Boris Pasternaks inrådan på femtiotalet övergick till att skriva på ryska,

och som idag räknas som en av den ryska nittonhundratalspoesins förnyare. På svenska introducerades han i början av nittiotalet. Sina tre häften med variationer har han publicerat efter det, och de visar honom från en annan sida: i variationerna möter Ajgis karakteristiska poetiska stämma den arkaiska enkelheten hos de ickeryska volgafolkens sånger. Resultatet är en diktning av gåtfull lyster,

djup enkelhet och stor sångbarhet.

 

 

Till svenska av Annika Bäckström

Utgiven 2002. Östersjösamtal 5

Trådhäftad, 56 sidor

ISBN 91-974211-4-6

 

Pris 114 kr

 

 

 

 

 

bottom of page