top of page

Imants Ziedonis  |  Epifanier

 

 

Imants Ziedonis (1933–2013) intog alltsedan debuten vid mitten av 1960-talet en central plats i den lettiska poesin. Ziedonis, ett barn av den sovjetiska tövädersepoken, förblev hela sitt verk igenom en av de »engagerade« och nyskapande poeterna. I detta verk intar Epifanierna en särställning. Tillkomna i början av sjuttiotalet, under en period av avskildhet från den sovjetlettiska verkligheten, är de på en gång mer introverta och mer expansiva. I intellektuell frihet och existentiell lekfullhet saknar de motstycke i sin tids lettiska, och sovjetiska, dikt. Redan 1978 utkom ett litet urval epifanier ut på svenska under titeln Andra sidor. Det var första gången en skönlitterär bok av en författare i Lettland, översatt direkt från lettiska, kom ut på svenska. Ziedonis återkom till epifani-genren också längre fram i sitt författarskap, och föreliggande volym innehåller texter från 1971 till 1994.

 

 

Till svenska av Juris Kronbergs

Utgiven 2013

Inbunden, 144 sidor

ISBN 9789187605017

 

Pris 187 kr

bottom of page