top of page

Magnus William-Olsson   |   Alejandra Pizarnik

Poetens verk

Huvudpersonen i »Poetens verk« är den argentinska poeten Alejandra Pizarnik (1936–72), eller snarare hennes verk. Under de senaste två decennierna har hon allt mer kommit att framstå som en av den moderna latinamerikanska poesins viktigaste gestalter. Den invecklingens poetik hon kom att omfatta har sin utgångspunkt i en komplex praktik, i vilken reflexionen intar en central position. Denna komlexitet och inveckling är någonting som boken Poetens verk bejakar snarare än reder ut. 

 

Magnus William-Olssons bok »Poetens verk« är den första performativt litteraturkritiska studien i sitt slag. Bokens form är inspirerad av Julio Cortázars roman »Hoppa hage«: läsaren anmodas att själv finna sin väg genom ett stort och heterogent material bestående av flera hela böcker, dagboksanteckningar, brev, lösa dikter, berättelser och kritiska texter i översättning, men också essäer, kommentarer, kommentarer till kommentarer osv. Dessutom omfattar boken en biografi, en kommenterad bibliografi och register. Förhoppningen är att läsaren ska hoppa från text till text efter eget huvud, vägledd av bokens omfattande innehållsförteckning.

 

Magnus William-Olsson är poet, kritiker och poesiöversättare. Sedan 2003 har han lett arbetet inom FSL (Fria seminariet i litterär kritik), ett nätverk av kritiker, konstnärer, musiker, tonsättare, dansare, författare, filosofer och forskare främst från Skandinavien men även från många andra länder och världsdelar som samlas till seminarier, förläsningsserier, laboratorier och workshops kring »kritiken som konst- och kunskapsform«. Han är också redaktör för poesikritiksajten Örnen och kråkan.

 

Utkommer augusti 2017

Häftad, handlimmad klotbandsrygg, 424 sidor

ISBN 978-91-87605-31-4

 

Pris 240 kr

bottom of page