top of page

Elke Erb |  Skärvor, senare

 

 

Skärvor, senare är titeln på denna urvalsvolym, som introducerar den tyska poeten Elke Erb på svenska. Erb hörde till den grupp östtyska poeter som på sextiotalet framträdde i opposition mot den officiella estetiken, delvis i den sovjetiska töväderslyrikens efterföljd.

Man skulle kunna säga att hennes dikter för motståndet ända ut i grammatiken.

 

 

Till svenska av Lars-Inge Nilsson

Utgiven 2003

Trådhäftad, 64 sidor

ISBN 91-974211-6-2

 

Pris 102 kr

 

bottom of page