top of page

Herkus Kunčius  |  De försvunna texterna

 

 

De försvunna texterna är en samling prosastycken på gränsen mellan essä och novell. På sin intensiva, egensinniga prosa drar Herkus Kunčius fram som en tromb genom såväl samtidens som historiens kulturella och sociala landskap. Det är halsbrytande och händelsekaotiskt, men trots sin häftighet förlorar han aldrig sitt mål ur sikte och räckhåll, och inte heller förfaller han i sin programmatiskt genomförda politiska inkorrekthet och systematiska vilja att chockera till att upprepa tomma cyniska gester. För, som det heter i Leonidas Donskis efterord: »I ett cyniskt samhälle (och det postsovjetiska överträffar i cynism och öppet hån av normer, värden och den högre sfären i allmänhet Västs vildaste politiska och moraliska fantasier) fyller Kunčius svarta humor en närmast terapeutisk funktion. Gift mot gift. Cynism mot cynism.«

 

De försvunna texterna har översatts och redigerats av Liana Ruokyte och Virginija Jurgaityte tillsammans med Mikael Nydahl; för efterordet, som placerar in Kunčius författarskap i såväl en litterär som en vidare, allmänkulturell kontext, svarar Leonidas Donskis.

 

De försvunna texterna består, som titeln antyder, till stor del av texter som gått förlorade i original: kort efter det att essäerna, ännu opublicerade, sänts till Sverige för översättning utplånades de från sin upphovsmans

hårddisk i ett datorhaveri. Eftersom kopior saknades förvandlades de svenska översättningarna till original; som sådana har de redigerats, och som sådana presenteras de härmed.

 

 

Utgiven 2003. Östersjösamal 7

Trådhäftad, 144 sidor

ISBN 91-974211-7-0

 

Pris 126 kr

 

 

 

bottom of page