top of page

Gennadij Ajgi  |  Fältens ögon: en tjuvasjisk antologi

 

 

Fältens ögon – en tjuvasjisk antologi tecknar ett litterärt porträtt av ett av de små icke-ryska folken i Rysslands hjärta. Tjuvasjerna, vars kärnland är beläget vid mellersta Volga, halvvägs mellan Moskva och Ural, är ett folk med alldeles egna drag, som in i modern tid bevarat både en djupt rural kultur och levande spår av den särpräglade förkristna tron. Antologin tecknar en vid båge från äldsta tid fram till våra dagar. I det äldsta, muntligt traderade materialet finns böner och besvärjelser, men framför allt texter som beledsagat den tjuvasjiska religionens bärande ritualer. Dessa ritualer har, i en kultur som in i vår tid väsentligen saknat skriftspråk, utgjort en religiös kodex, och ger inblickar i tjuvasjisk föreställningsvärld. Därpå följer en samling tal och sånger, knutna till vardag och högtid i det rurala tjuvasjiska samhället. Den avslutande delen följer den tjuvasjiska litteraturen från uppkomsten av en skriftkultur in i vår tid via poesi och etnografiska anteckningar.

 

Gennadij Ajgi, som sammanställt Fältens ögon, är, även om han gjort sig känd som en ryskspråkig poet, tjuvasj till härkomsten, och har bevarat starka band till sin bakgrund. Med antologin har han på en och samma gång återgivit dragen hos sitt folks yttre och inre landskap och givit en nyckel till sitt eget författarskap.

 

Den svenska utgåvan är beledsagad av den tjuvasjiske konstnären Anatolij Mittovs tuschteckningar.

 

 

Till svenska av Annika Bäckström

Utgiven 2004

Hårdband med skyddsomslag, 282 sidor

ISBN 91-974202-7-1

 

bottom of page