Välkommen till Ariel förlag

 

 

 

Ariel förlag ger ut skönlitteratur och litterär essäistik sedan 1998. Särskild tonvikt ligger vid litteratur översatt från de slaviska och baltiska språkområdena, samt på poesi. 

 

Förlaget ger ut böcker i en rad olika serier och sammanhang – läs mer om dem under fliken

Vår utgivning!

 

För att söka direkt på författarnamn – gå till fliken Våra författare!

 

 

 

Aktuell utgivning våren 2018

Sergej Lebedev   |   Fallet Jurij Dmitrijev

 

 

 

Den karelske historikern Jurij Dmitrijev är ordförande i den karelska avdelningen av människorättsorganisationen Memorial, vars främsta uppgift är att kartlägga de människorättsbrott som begicks av Sovjetregimen. I egenskap av lokalhistoriker har Dmitrijev upptäckt och kartlagt flera av de platser i Karelen där NKVD genomförde massavrättningar under trettiotalet. Hans främsta incitament har varit att identifiera offren, för att postumt återbörda deras namn till historieskrivningen, för att ge deras efterlevande släktingar visshet om vad som skedde med dem – och för att ge dem en människovärdig begravning. 

Den 13 december 2016 greps Jurij Dmitrijev i sitt hem i Petrozavodsk. De anklagelser som riktades mot honom hade formellt inget samband med hans verksamhet som historiker, men åtalets karaktär skvallrade om motsatsen: att Dmitrijev var måltavla för en skenprocess. Detta gjorde omedelbart fallet till något som berörde hela det ryska civilsamhället. Dmitrijev satt häktad i mer än ett år innan han i januari 2018 släpptes ur häktet, men med utreseförbud i avvaktan på den slutliga domen. I mars 2018 yrkade åklagaren på nio års fångläger med sträng regim och den 5 april avkunnades så till sist domen: Dmitrijev frikändes på åtalets huvudpunkter, men dömdes till villkorlig dom för olaga vapeninnehav – vapnet ifråga var ett av vapnen han funnit då han grävt ut massgravarna. 

I »Fallet Jurij Dmitrijev« beskriver författaren och geologen Sergej Lebedev närmare bestämt hur skenprocessen mot Dmitrijev hänger samman med trettiotalets terror och den karelske historikerns arbete.

Häftet är det första i Ariel förlags nya projekt Gotlandssamtal. Läs mer här!

 

 

Till svenska av Nils Håkanson

Utkommer april 2018

Limhäftad, 28 sidor

ISBN 978-91-87605-35-2

 

 

[Gotlandssamtal 1. 28 sidor, pris i vår bokhandel 60/200 kronor.]

Olga Tokarczuk   |   Spel på många små trummor

 

 

 

»Poland is a country which has popped up on the map of Europe from time to time though never quite in the same place twice«, heter det i en av böckerna i biblioteket på det skotska godset.  Det är i slutet av nittiotalet, en ung polsk författarinna befinner sig i Skottland, inbjuden på ett slags privatstipendium av en skotsk lady. På dagarna skriver hon, på kvällarna superar hon tillsammans med sin milt excentriska värdinna. Hon försöker finna sig tillrätta i detta märkliga land, där tingen haft århundraden på sig att finna sina rätta platser, och inte gång på gång vräkts över ända och skingrats. Men är verkligen skotten mellan deras verkligheter så vattentäta som det tyckts? Varför finns det, till exempel, en hel avdelning om Polen i godsets bibliotek? Hur kommer det sig att hennes värdinna kan uttala namnet »Poniatowski« felfritt? Och vem är egentligen den lilla vaxdockan i dockskåpet i den tomma barnkammaren högst uppe under godsets takåsar?

 

Olga Tokarczuk introducerades på svenska 2002 med ett litet urval ur den då ­nyutgivna novellsamlingen Spel på många små trummor. Nu föreligger den äntligen i sin helhet, kompletterad med ­ytterligare ett par noveller ur den tidiga produktionen. Här möter vi de grundteman som Tokarczuk hållit fast vid under hela sitt senare författarskap.

 

 

Till svenska av Jan Henrik Swahn

Utkommer maj 2018

Häftad, 396 sidor

ISBN 978-91-87605-36-9

 

 

[Ariel skrifter 64. 396 sidor, pris i vår bokhandel 260 kronor.]

Senaste utgivning 

Wendell Berry   |   Konsten att vara här

 

 

 

Med »Konsten att vara här« presenteras poeten, essäisten och lantbrukaren Wendell Berry för första gången på svenska. Efter ett femtiotal böcker med essäer, romaner, noveller och poesi, är Berry en av dem vars röst når ut till ett växande antal läsare och lyssnare över hela USA. Där står han idag i jämbredd med Thoreau.

 

Wendell Berry, poet och essäist, f. 1934, har erhållit några av nationens främsta litterära utmärkelser och blir en alltmer efterfrågad gäst på litterära scener runtom i usa. Hans insatser som en av inspiratörerna bakom den växande rörelsen med Farmers’ Markets har gjort honom allt populärare också bland de unga.

 

 

 

Till svenska av Per Helge

Utkommer september 2017

Häftad, 208 sidor

ISBN 978-91-87605-32-1

 

 

[Ariel skrifter 61. 208 sidor, pris i vår bokhandel 190 kronor.]

Eva Lisina   |   Sånger från nedre Tjuvasjien

 

 

Eva Lisina (f. 1939) är född i den sydtjuvasjiska byn Sjajmurzino, vars vidsträckta ravinlandskap och snöslätter gjorts kända för världen genom hennes bror Gennadij Ajgis poesi. I den samtida tjuvasjiska kulturen är hon en central gestalt – dels i kraft av sitt skönlitterära författarskap, som omfattar både barnböcker och översättningar av samtida rysk och europeisk prosa, men kanske framför allt som översättare av Bibeln, som först under hennes hand fått en fullständig tjuvasjisk språkdräkt. I Sånger från nedre Tjuvasjien, som innehåller både skönlitterära texter och essäer, möter läsaren henne i alla hennes gestalter: från Bibelöversättaren till barndomsskildraren. I ständig fond bakom henne avtecknar sig den ryska nittonhundratalshistorien – med hungers­ nöden i barndomsbyn, repressionen och de ständiga krigen, från östfronten till Tjetjenien. Boken ger också viktiga bidrag till förståelsen av Gennadij Ajgis författarskap.

 

 

 

Till svenska av Annika Bäckström och Mikael Nydahl

Utkommer september 2017

Häftad, 320 sidor

ISBN 978-91-87605-33-8

 

 

[Ariel skrifter 62. 320 sidor, pris i vår bokhandel 210 kronor.]

Magnus William-Olsson   |   Alejandra Pizarnik   |   Poetens verk

 

 

 

Huvudpersonen i »Poetens verk« är den argentinska poeten Alejandra Pizarnik (1936–72), eller snarare hennes verk. Under de senaste två decennierna har hon allt mer kommit att framstå som en av den moderna latinamerikanska poesins viktigaste gestalter. Den invecklingens poetik hon kom att omfatta har sin utgångspunkt i en komplex praktik, i vilken reflexionen intar en central position. Denna komlexitet och inveckling är någonting som boken Poetens verk bejakar snarare än reder ut. 

 

Magnus William-Olssons bok »Poetens verk« är den första performativt litteraturkritiska studien i sitt slag. Bokens form är inspirerad av Julio Cortázars roman »Hoppa hage«: läsaren anmodas att själv finna sin väg genom ett stort och heterogent material bestående av flera hela böcker, dagboksanteckningar, brev, lösa dikter, berättelser och kritiska texter i översättning, men också essäer, kommentarer, kommentarer till kommentarer osv. Dessutom omfattar boken en biografi, en kommenterad bibliografi och register. Förhoppningen är att läsaren ska hoppa från text till text efter eget huvud, vägledd av bokens omfattande innehållsförteckning.

 

Magnus William-Olsson är poet, kritiker och poesiöversättare. Sedan 2003 har han lett arbetet inom FSL (Fria seminariet i litterär kritik), ett nätverk av kritiker, konstnärer, musiker, tonsättare, dansare, författare, filosofer och forskare främst från Skandinavien men även från många andra länder och världsdelar som samlas till seminarier, förläsningsserier, laboratorier och workshops kring »kritiken som konst- och kunskapsform«. Han är också redaktör för poesikritiksajten Örnen och kråkan.

.

 

 

 

Till svenska av Magnus William-Olsson

Utkommer augusti 2017

Flexiband, bunden för hand, 424 sidor

ISBN 978-91-87605-31-4

 

 

[Ariel skrifter 62. 424 sidor, flexiband, bunden för hand, pris i vår bokhandel 240 kronor.]