top of page

Tatjana Brandt (red)  |  Korsstygn, rastplats

 

 

Med utgångspunkt i den samtida nlandssvenska poesin undersöker skribenterna i denna antologi litteratu­ rens relation till platsen och traditionen.

Om man läser en text tyst för sig själv kan man inte avgöra om den är nlandssvensk eller sverigesvensk, men om texten är uppläst kommer platsen, den konkreta orten, att nnas med i varje stavelse i form av dialekt och intona­ tion. Hur bunden är traditionen till den konkreta plats som författaren med sin högst personliga kropp bebor och vars kon ikter hon eller han dagligen brottas med? Och hur ska denna plats förstås i vår digitaliserade tid? Är nationalsta­ ten och den politiska makten alltid centrala komponenter när litteraturhistoria skrivs eller kan man tänka sig en tra­ diton som skapas av de röster som går att höra som ett intertextuellt djup i de enskilda texterna?

Antologin innehåller föreläsningar och essäer med när­ läsningar, re ektioner och analyser av Elisabeth Hjorth, Pauliina Haasjoki, Peter Mickwitz, Maïmouna Jagne- Soreau, Johanne Lykke Holm, Susanne Christensen, Magnus William-Olsson och Tatjana Brandt. 

 

Utgiven 2016

Danskt band, 124 sidor

ISBN 978-91-87605-18-5

 

Pris 179 kr

bottom of page