top of page

Häftena i serien »Gotlandssamtal« produceras och trycks för hand och i begränsade upplagor – det är ett format som har tillåtit oss att med kort varsel och små medel publicera välskrivna och välredigerade texter i någorlunda jämn takt med de snabbt skiftande skeendena. När förstaupplagorna tagit slut försöker vi hålla häftena tillgängliga och uppdaterade genom nytryck. För att hålla jämna steg får vi ibland ta trycktekniska genvägar och tillfälligt ersätta originalomslagens silk­screentryck med offset eller ännu enklare tekniker. Detta häfte är för närvarande bara tillgängligt i ett sådant utförande. Tryckkvaliteten utvändigt är som den är, men invändigt håller häftet samma kvalitet som originalupplagan, både till tryck och innehåll. 

 

Sergej Lebedev | Sandarmoch. När gravarna talar

kr100.00Pris
    bottom of page