top of page

GOTLANDSSAMTAL

En skriftserie ägnad det fria ordets ställning i Ryssland

Upp

BAKGRUND

Initiativet till serien »Gotlandssamtal« togs efter en svensk-rysk författarkonferens som ägde rum i Visby hösten 2017. Temat för konferensen var situationen för det fria ordet i Sverige och Ryssland – två mycket olika kontexter, vars problem och hot, trots de uppenbara olikheterna i förutsättningarna, delvis överlappar och griper in i varandra.

En av de insikter som konferensen mynnade ut i var den, att det finns ett behov av nya format för utbyte av erfarenhet och kunskap om varandras länder. I Sverige bedrivs en mycket ambitiös nyhetsbevakning av skeendena i dagens Ryssland, framför allt av journalister knutna till public service och de stora morgontidningarna. Här bevakas de dagsaktuella skeendena, men plats finns också för fördjupande reportage från platser och människor som befinner sig långt från det mediala sökarljuset. Inte desto mindre är det ofta svårt att skapa sig en förståelse av de långsammare och mer djupliggande processer som formar det ryska samhällsklimatet och samtalskulturen. I en tid av ökande konfrontation är behovet av sådan förståelse akut. I en tid, då det fria ordet är satt under ökad press i Ryssland är det också angeläget att i utlandet sprida kunskapen om dem som blir måltavla för förföljelse. Denna form av publicitet utgör i sig ett skydd.

Ur detta dubbla behov föddes idén till denna serie.

I mötet deltog från svensk sida

Gunnar Ardelius

Sara Mannheimer

Khashayar Naderehvandi

Mikael Nydahl

 

Från rysk sida deltog

Liza Aleksandrova-Zorina (Moskva)

Sasja Filipenko (Minsk)

Alisa Ganijeva (Moskva)

Sergej Lebedev (Moskva)

Huvudredaktörer för serien är Mikael Nydahl, Sergej Lebedev och Liza Aleksandrova-Zorina.

bottom of page