top of page

Tomas Venclova 

 

 

Född 1937 i Klaipéda vid Litauens Östersjökust. Sedan 1977 bosatt i USA, där han är verksam som

professor i slaviska språk och litteratur vid Yale University. Som poet och essäist intar han idag en central position i samtida litauisk kultur.

 

 

 

Former av hopp

 

Essäer. Trådhäftad, 156 sidor

Översättning ​Loreta Burnytė

Utgiven 2001. Östersjösamtal 2

ISBN 91-974211-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page